ไหมชัยภูมิ
ประวัติความเป็นมาของไหมชัยภูมิ 

ตามหลักฐานที่ปรากฏในทำเนียบแผ่นดินพระนารายณ์มหาราชและพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ ตรงกับสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนภาลัย (ร.2)  แห่งราชวงศ์จักรี  นายแล และ นางบุญมี ภรรยา ท่านมีถิ่นกำเนิดที่นครเวียงจันทร์ (ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ท่านเป็นข้าราชการในสำนักของเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทร์ ต่อมานายแลได้ขออนุญาตลาออกจากราชการและอพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานในเขตประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.  2360    โนนน้ำอ้อมชีลอง  ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ

ในปี  2516  นายอำเภอบ้านเขว้า (น.อ.สมคิด  จาปะเกษตร)  ในสมัยนั้นพร้อมด้วยนายทองคำ  อยู่วิเศษ  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบ้านเขว้าและคุณนายนายอำเภอบ้านเขว้าได้ประสานไปยัง  คุณหญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ  (ปัจจุบันท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ)  ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และ ม.ร.ว.สุปะภาดา  เกษมสันต์  ราชเลขานุการในพระองค์เพื่อติดต่อขอนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของเกษตรกรไปจำหน่ายยังสำนักพระราชวัง  และได้รับการสนับสนุนให้นำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเข้าไปจำหน่าย  จึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสินค้าออกจำหน่าย  โดยการนำของท่านนายอำเภอบ้านเขว้า  และได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมอำเภอบ้านเขว้าขึ้นในสมัยนั้นเอง  มีสมาชิกทั้งสิ้น  600  คน  โดยมีนางแซว  อยู่วิเศษ  เป็นหัวหน้ากลุ่มสามารถจำหน่ายผ้าไหมให้กับสำนักพระราชวังได้ราคาผืนละ 400  บาท  (ถ้าผืนไหมสวยจะได้ราคาเพิ่มอีกผืนละ  300  บาท  และได้ส่งผ้าที่เหมือนกันอีก  6  ผืน)

Digg del.icio.us co.mments Furl Shadows SphereIt Fleck Internetmedia Technorati


A post with music example

 (Root) 2009422_54831.jpg
 ผ้าไหมบ้านเขว้าชัยภูมิ  เป็นผ้าไหมมัดหมี่  ที่ทอจากเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่สาวด้วยพวงสาวพื้นบ้านทั้งเส้นพุ่งเส้นยืน  โดยเฉพาะไหมเส้นพุ่งจะใช้เส้นไหมชั้น 1  หรือไหมน้อย  เป็นเส้นไหมที่ได้จากเปลือกรังไหมชั้นใน  เส้นไหมที่ได้จะมีลักษณะเส้นเรียบ  ขนาดสม่ำเสมอ  สะอาด  ไม่มีสิ่งเจือปนนุ่มมือเมื่อสัมผัส  ลอกกาวแล้วควบตีเกลียว  2  เส้น  ก่อนนำไปมัดหมี่หรือย้อม  ผ้าไหมไม่เรียบมีปุ่มปม  เนื้อหนามีความยืดหยุ่น  มัดหมี่เป็นรูปทรงเลขาคณิต  ผ้ามีลักษณะลายโบราณและลายพัฒนาโดยการจินตนาการจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเป็นต้นแบบในการมัดหมี่  เช่น  ลายผีเสื้อน้อย  ผ้าไหมบ้านเขว้าส่วนมากแล้วจะย้อมด้วยสีเคมีอย่างน้อย  3  สี  เน้นสีดำ,แดง,น้ำตาล,ทอง  ใช้เป็นผ้าไหว้ในงานมงคลสมรส

Digg del.icio.us co.mments Furl Shadows SphereIt Fleck Internetmedia Technorati


(Root) 20081218-929-65687.jpg

Advertising Zone    Close

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...